Urządzenie do zakładania płata folii na spaletyzowany ładunek w celu dodatkowego zabezpieczenia

Urządzenie służy do zakładania płata folii na spaletyzowany ładunek w celu zabezpieczenia ładunku w jego górnej części. Operacja zakładania płata folii jest wykonywana bezpośrednio przed owijarką palet. Urządzenie pracuje w dwóch zasadniczych programach:

  • Program automatyczny:

- automatyczny pomiar wysokości ładunku i ustawienie głowicy urządzenia na wysokości spaletyzowanego ładunku:

- automatyczne odmierzanie długości płata folii;

- automatyczne odcinanie płata folii;

- pakowanie palet o różnej wysokości załadunku bez konieczności korygowania parametrów.

  • Program półautomatyczny:

- ręczne ustawienie parametrów wysokości ładunku;

- pozostałe funkcje pracy w cyklu automatycznym.

Urządzenia produkowane są w dwóch wersjach:

Wersja 1 służąca do zakładania płata folii bezpośrednio na palecie w celu zabezpieczenia ładunku spaletyzowanego w dolnej jego części;

Wersja 2 do zakładania płata folii na górnej części spaletyzowanego ładunku celem jego zabezpieczenia.