Urządzenia do wyposażenia pieczarkarni

Zaobserwowany w ostatnich latach na rynku wzrost popytu i konsumpcji grzybów w tym w szczególności pieczarek spowodował znaczący rozwój podmiotów w branży produkcji grzybów w Polsce i kilku innych krajach świata. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost zapotrzebowania na nowe technologie produkcji podłoża do uprawy pieczarek oraz, co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na maszyny do przemysłowej produkcji podłoża i innych urządzeń wyposażenia kompostowni i pieczarkarni.

W naszej ofercie Klient znajdzie wszystko to co jest potrzebne w zakładzie aby podnieść wydajność, obniżyć koszty produkcji a jednocześnie odnotować wzrost jakości produkcji.

Oferta obejmuje:
- przenośniki taśmowe różnych typów o indywidualnych parametrach wykonania
- Hoppery różnego typu do kompostowni oraz pieczarkarni
- rozdrabniacze różnego typu
- siewniki grzybni oraz wzbogaca czy
- wyciągarki do komór pasteryzacyjnych
- transportery teleskopowe do załadunku komór pasteryzacyjnych
- linie do produkcji podłoża w formie kostki

Opis linii:
- Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie do pieczarkarni
- Kombajny do automatycznego załadunku podłoża i okrywy na półki uprawowe
- transporter podawczy okrywy
- transporter podawczy podłoża (kompostu)
- Hopper (wanna) do rozładunku okrywy i podłoża
- przystawka do rozładunku naczep

- wciągarki podłoża i okrywy na półki uprawowe
- wyciągarki podłoża i okrywy po zakończeniu procesu uprawy
- transporter odbiorczy podłoża i okrywy po zakończeniu procesu uprawy

Zdjęcia: