Urządzenia do wyposażenia boczniakarni

Wzrost popytu i spożycia boczniaka na świecie spowodował wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości podłoże uprawowe. Efektem tego wzrostu jest z kolei potrzeba uprzemysłowienia produkcji oraz uzyskanie wysokiej jakości tego podłoża przy możliwie jak najniższym koszcie produkcji.
Wobec powyższego firma nasza korzystając ze swojego bogatego doświadczenia opracowała nowoczesną technologię produkcji podłoża na skalę przemysłową.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo nowoczesne maszyny i urządzenia do przemysłowej produkcji podłoża do uprawy boczniaków w tym m. in.:
- rozdrabniacze słomy
- urządzenia do wstępnego moczenia słomy
- transportery teleskopowe do załadunku komór pasteryzacyjnych
- wyciągarki kompostu po zakończeniu pasteryzacji
- linie do produkcji kostki do uprawy boczniaków o wydajności od 150 do nawet 400 kostek na godzinę
- inne maszyny i urządzenia według indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.

Oferujemy ponadto konsultacje i doradztwo techniczno-konstukcyjne na etapie projektowania i budowy zakładu uprawy.

Zdjęcia: