Owijarki palet WRM

Owijarki służą do mechanicznego owijania folią stretch rozciągliwą zpaletyzowanych ładunków na paletach EURO. W ofercie naszej firmy jest kilka typów owijarek palet o różnych parametrach technicznych, różnym przeznaczeniu oraz wydajności.

Ważnym kryterium doboru typu owijarki jest waga zpaletyzowanego ładunku, jego kształt oraz wytrzymałość ładunku na ściskanie folią stretch oraz oczekiwana wydajność.

Nasza firma jest producentem:
• Owijarek palet typu WRM w wersjach:
- półautomatycznej oraz
- automatycznej.
• owijarek przeznaczonych do montażu w liniach automatycznych
• linii do automatycznego owijania palet folią stretch projektowanych i wykonywanych wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Zdjęcia: