Magazynek palet

Magazynek palet jest jednym z bardziej zaawansowanych technologicznie elementów systemów transportu wewnątrzzakładowego-technologicznego.

Automatyczne magazynki palet (zwane także podajnikami palet) służą do automatycznego podawania pojedynczych palet pobieranych ze stosu (ok. 10-15 palet) na linię produkcyjną w celu paletyzacji ładunków. Mogą również pełnić odwrotną funkcję tzn. układać w stosy puste palety na liniach służących do rozładunku spaletyzowanych towarów.

Magazynek palet zapewnia automatyczne podawanie palet na linii przy jednoczesnej redukcji zapotrzebowania na pracę ludzi.

Magazynki palet wykonywane są w różnych wersjach, uzależnionych od funkcji i potrzeb technologicznych linii, których mają być częścią oraz rodzaju stosowanych palet.

Magazynki pracują najczęściej w pełni automatycznie, choć na życzenie Klienta możliwe jest przygotowanie wersji półautomatycznej lub ręcznej.

Konstrukcja magazynka palet wykonywana jest w czterech głównych wersjach:

  • ze stali konstrukcyjnej malowanej farbami nawierzchniowymi;
  • ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej ogniowo;
  • ze stali nierdzewnej;
  • ze stali kwasoodpornej.