Transportery

Oferta transporterów i taśmociągów oraz związanych z tym rozwiązań technicznych jest zagadnieniem bardzo szerokim, którego omówienie jest wręcz niemożliwe bez odniesienia się do konkretnego przypadku i rozwiązania.
W tym miejscu przedstawimy jedynie rodzaje produkowanych transporterów oraz zaprezentować przykłady zrealizowanych rozwiązań.

1.    Transportery rolkowe w tym:
- wyposażone w układy napędowe
- rolkowe tzw. rolotoki grawitacyjne
2.    Transportery rolkowo-łańcuchowe lub rolkowo-paskowe służące do zmiany kierunku podawania ładunków.
3.    Obrotnice rolkowe lub łańcuchowe lub paskowe do zmiany kierunku podawania ładunku.
4.    Transportery rolkowe łukowe bierne tzw. Łuki;
5.    Transportery rolkowe napędowe pozycjonujące ładunek na linii transporterów
6.    Transportery łańcuchowe;
7.    Transportery taśmowe;
8.    Transportery płytkowe;
9.    Transportery modułowe (modularne);
10.    Transportery siatkowe;
11.    Przenośniki taśmowe
- poziome
- skośne
- proste
- nieckowe
12.    Transportery specjalne wykonywane zgodnie ze specyficznym zapotrzebowaniem Klienta;
13.    Transportery pionowe do transportu butelek, słoików, puszek itp. produktów i wyrobów.
14.    Transportery teleskopowe
15.    Transportery z układem zmiennej długości;

UWAGA: Transportery wykonywane są w następujących wersjach:
a)    Ze stali konstrukcyjnej malowane farbami nawierzchniowymi;
b)    Ze stali konstrukcyjnej ocynkowane (ogniowo);
c)    Ze stali konstrukcyjnej ocynkowane i pomalowane farbami nawierzchniowymi;
d)    Ze stali kwasoodpornej o gatunku określonym przez Zamawiającego.

Zdjęcia: